Tag Archief van: emancipatie

1 juli Viering afschaffing slavernij in “De West”

Ruimte scheppen voor communicatie

In wrok terugkijken naar het slavernijverleden past niet bij Capricorne. Wel om er zijn eigen betekenis aan te geven en lering uit te trekken. Een van de lessen die het slavernij-verleden Capricorne heeft meegegeven is dat het belangrijk is om in bestaande spanningsvelden waarin sprake is van ongelijke machtsverdeling, ruimte voor communicatie te blijven scheppen. Hier is creativiteit voor nodig. Capricorne verandert dan ook graag lokale politieke gebeurtenissen in kunstwerken. Met zijn werk spoort hij aan om bewust te zijn van je eigen vrijheid, levendigheid en menselijkheid, en die van de ander.

Slavernij-verleden op postzegels

In 1988 ontwierp Capricorne ter gelegenheid van 125 jaar Slaven-emancipatie twee postzegels voor de Nederlandse Antillen: één zegel van 190 cent, waarop een doorbroken, afgebrokkelde slavenmuur wordt voorgesteld. Op de zegel van 155 cent, staat een afbeelding van een verbroken slavenketen.

Herdenking 

1 Juli 2013 zal het precies 150 jaar geleden zijn dat de slavernij in de vroegere Nederlandse koloniën in “de West” werd afgeschaft. Op die dag in 1863 werden in de “Kolonie Curaçao”11.654 mensen verlost van de ketenen van de slavernij, de zogenoemde Slaven-emancipatie. Aan dit historische feit zal volgend jaar bijzondere aandacht worden besteed.

Kenniscentrum slavernijverleden NiNsee

Ook dit jaar zal de Slaven-emancipatie worden gevierd en omstreeks 1 juli officieel herdacht op Curaçao en in diverse plaatsen in Nederland, zoals Amsterdam en Middelburg. Zie hiervoor ook de site van NiNsee, Amsterdam. http://www.ninsee.nl. Het NiNsee, kenniscentrum voor slavernijverleden zal op 1 augustus haar deuren sluiten vanwege het stopzetten van de subsidie, maar blijft zich inzetten om de viering van de afschaffing van de slavernij te laten doorgaan. Op de site van NiNsee kan u een petitie tekenen om het bestuur van NiNsee te steunen in haar pogingen om een doorstart te realiseren.

Ets, 1996, eigen druk 2/15. J.M. Capricorne