Boeken | Illustraties

José Maria Capricorne is opgeleid aan de Amsterdamse Grafische School. Daar heeft hij de passie en vaardigheden ontwikkeld voor het maken van tekeningen voor zijn eigen boeken, en voor die van anderen.

Boeken:
Zijn zorg om de beschadigde natuur en het gehandicapte kind op Curaçao heeft Capricorne ondermeer uitgebeeld in de dichtbundel ‘Bida na koló / Kleuren van leven’ (1982 en ?) en in zijn kinderboek ‘Kanto na e Palu Enkantá / Ode aan de Wonderboom’ (2015).

Illustraties:
Capricorne heeft illustraties voor boeken en tijdschriften gemaakt in opdracht van dichters, wetenschappers en onderwijsinstellingen. Graag brengen wij deze bijzondere boeken, auteurs en organisaties onder uw aandacht en houden we de herinnering aan hen in leven.

error: Content is protected !!