Dissclaimer & copyright

Algemeen

Deze website van J.M. Capricorne is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er is naar gestreefd om correcte en actuele informatie te verstrekken. Aan de inhoud van deze website kunnen door derden op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Uw bezoek aan de website en de gegevens die u hierbij verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld met inachtneming van de geldende regels ter bescherming van uw privacy en de overige regels van het Nederlands recht.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die niet door de makers van deze site worden beheerd. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

Copyright en Auteurswet

Deze website is voor uw persoonlijke, en niet voor commercieel gebruik bedoeld. Bezoekers van de site mogen deze informatie voor eigen gebruik uitprinten. Het is niet toegestaan de informatie en afbeeldingen die van deze website worden verkregen, openbaar te maken of te kopiëren, te wijzigen en/of te verspreiden, zonder toestemming van de makers. Als u gebruik wilt maken van zijn beeldmateriaal voor uw publicatie, verneemt hij dat graag. Hij kan u dan vertellen welke beschrijving u bij het betreffende werk hoort te vermelden en informeren over de voorwaarden. Mail hiervoor naar JMCapricorne@hetnet.nl.

Voor ideële doeleinden brengt J.M. Capricorne meestal geen of een bescheiden vergoeding in rekening. Met het verkrijgen van zijn toestemming voorkomt u bovendien schending van De Auteurswet en het risico dat u naderhand een schadevergoeding dient te betalen. Meer informatie: www.pictoright.nl.

In general

This website of J.M. Capricorne has been made with great care. We strive to giving you correct and actual information. It is not possible to derive rights or claims from the content by others than.the We treat your visit to this site, your requests and personal information confidentially and observing the Dutch law.

Links

This site includes links to sites that we do not manage. So we are not responsible for the content or quality of them.

Copyright

This site is intended for your personal and not for commercial use. Visitors of the site are allowed to print information for their own use. It is not allowed to make the information and images publically, to copy, change or distribute without permission of the makers. For requests please mail to JMCapricorne@hetnet.nl.

He usually grants free use or otherwise asks a small fee for the publication of his work when it is used for non-profit purposes. With receiving his permission, you avoid trespassing the Copy right law and the risk of paying a fine afterwards. More information: www.pictoright.nl